Årsmötet

SäkerhetsBranschen vill börja med att tacka de styrelseledamöter som avgår; Andreas Gyllestrand, Dick Malmlund och Tomas Lundin för deras tid i styrelsen. Samtidigt som vi hälsar de nya styrelseledamöterna; Sven Klockare, Peter Lilius, Erik Kocken Wennerholm och Kettil Stenberg välkomna!