Träffa föreningens sektionsordförande: Christina Svennberg

Grunden för SäkerhetsBranschen är det arbete som sker i våra fem sektioner Bevakning, Brandskydd, Larmcentral, Produkt och Säkerhetsteknik. Här presenterar vi en intervju med Christina Svennberg som är ordförande för Sektion Larmcentral. Christina har arbetat i säkerhetsbranschen i olika positioner sedan 1984 och arbetar för närvarande som marknadschef hos NOKAS Larmcentraler OMC- Sverige. Under de…