Försäkringsbranschen svarar på kritik från säkerhetsbranschen

I senaste numret av tidningen Tryggare Samhälle (4/2017), hävdade representanter från säkerhetsbranschen att försäkringsbolagen abdikerat från sin roll som kravställare när det gäller säkerhet. Johan Litsmark, ordförande för Svensk Försäkrings Regelnämnd, svarade på kritiken i samma nummer. Nu publiceras svaret i sin helhet på SecurityUser.com. – Man har inte experter ute i säljleden och skadeförebyggarleden…

Varning för falska hemlarmsäljare

Ska du investera i ett larm till bostaden ska du vara noggrann när du väljer leverantör. Tyvärr finns det personer som falskeligen utger sig att komma från någon av seriösa etablerade företagen. Dessa levererar normalt dåligt material och gör bristfälliga installationer och i värsta fall är de ute och spanar för senare inbrott. När du…

Yttrande om ny kamerabevakningslag

Yttrande om förslag till ny kamerabevakningslag En ny kamerabevakningslag, SOU 2017:55, är under arbete. Att säkerhetskameror har en bra brottsförebyggande effekt och starkt underlättar i utredning av brott är helt klart. Att man tar nya forskningsrön i beaktande under utredningen ser SäkerhetsBranschen som viktigt. Likaså att större vikt läggs på hur tillgången till bildmaterial ska…

Se seminarierna från Säkerhetspaviljongen i Almedalen

Under onsdagen, en av Almedalens folktätaste dagar, var det dags igen för Säkerhetspaviljongen. Seminarierna i Säkerhetspaviljongen, som arrangeras av SäkerhetsBranschen tillsammans med Svenska Stöldskyddsföreningen, anknöt alla till aktuella säkerhets- och trygghetsfrågor som har betydelse både för säkerhetsindustrin och samhället i stort. Här kan du titta på alla de seminarier och debatter som arrangerades i Säkerhetspaviljongen…

Medvind för SäkerhetsBranschens frågor i Almedalen

Under onsdagen, en av Almedalens folktätaste dagar, var det dags igen för Säkerhetspaviljongen. Seminarierna i Säkerhetspaviljongen, som arrangeras av SäkerhetsBranschen tillsammans med Svenska Stöldskyddsföreningen, anknöt alla till aktuella säkerhets- och trygghetsfrågor som har betydelse både för säkerhetsindustrin och samhället i stort. ”Det behövs förenklade regler för säkerhetskameror” Dagen inleddes med ett seminarium om hur bättre…

Program Säkerhetspaviljongen – Almedalen 2017

Vi kommer att finnas på plats i Almedalen i år igen, och även det här året samarbetar vi med Svenska Stöldskyddsföreningen. Det kommer att hållas flera debatter där vi har med lagstiftare, andra myndighetsföreträdare och personer från näringslivet som ska reda ut frågetecken och berätta hur de ser på utvecklingen inom de olika frågeställningarna. Naturligtvis har…

Björn Eriksson kommenterar samarbetsmöte med Polisen

Igår den 4 maj hade föreningen möte med rikspolischefen och delar av polisens ledning i en uppföljning av de samarbetsmöten som SäkerhetsBranschens ordförande Björn Eriksson initierat med rikspolischefen. Syftet är att skapa ett bra samarbetsklimat som nu ska spridas ner i organisationen. En arbetsgrupp har tillsatts för att konkret se på vilka områden som säkerhetsbranschen kan…

Nätverkande och samverkansdialog på SäkerhetsBranschens årsstämma

Den 26 april ägde SäkerhetsBranschens årsmöte rum på Clarion Hotel i Stockholm. Mötet samlade cirka 100 representanter från medlemsföretagen, och inleddes av ordförande Björn Eriksson som följdes av intressanta föredrag från Erik Wennerström, generaldirektör Brå, och polismästare Stefan Hector, chef för operativa avdelningen på NOA, Polisen. Stefan Hector lade tonvikt på hur samarbetet mellan säkerhetsbranschen…

Lyckade medlemsträffar runtom i landet

Tre lyckade medlemsträffar i Göteborg, Stockholm och Helsingborg har genomförts. Med på alla träffar fanns representanter från den lokala polisen. Dessa pratade om hur polisens brottspreventiva arbete ser ut, samt om hur man kan öka och förbättra samverkan med den privata säkerhetsindustrin. Det blev en givande och utvecklande dialog där flera nya förslag kom upp. Medlemsträffarna…