Träffa föreningens sektionsordförande: Lars Ericson

Grunden för SäkerhetsBranschen är det arbete som sker i våra fem sektioner Bevakning, Brandskydd, Larmcentral, Produkt och Säkerhetsteknik. Här presenterar vi en intervju med Lars Ericson som är ordförande för Sektion Produkt. Lars Ericson har arbetat större delen av sitt yrkesliv inom säkerhetsbranschen i säljande roller och chefspositioner i företag såsom Telelarm (som då var…