NÄTVERKANDE OCH SAMVERKANSDIALOG PÅ SÄKERHETSBRANSCHENS ÅRSSTÄMMA

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Den 26 april ägde SäkerhetsBranschens årsmöte rum på Clarion Hotel i Stockholm. Mötet samlade cirka 100 representanter från medlemsföretagen, och inleddes av ordförande Björn Eriksson som följdes av intressanta föredrag från Erik Wennerström, generaldirektör Brå, och polismästare Stefan Hector, chef för operativa avdelningen på NOA, Polisen. Stefan Hector lade tonvikt på hur samarbetet mellan säkerhetsbranschen och polisen kan utvecklas både inom teknik och bevakningstjänster, något som han var uttalat positiv till. Det kom sedan fram många bra uppslag på aktiviteter som föreningen kan arbeta med under de workshops som följde efter föredragen. Kvällen avslutades med en gemensam middag och vinprovning, som bjöd på intressanta diskussioner om doft och smak. Här skapades också många nya kontakter mellan deltagarna.

Fortsätt läsa NÄTVERKANDE OCH SAMVERKANSDIALOG PÅ SÄKERHETSBRANSCHENS ÅRSSTÄMMA

LYCKADE MEDLEMSTRÄFFAR RUNTOM I LANDET

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Tre lyckade medlemsträffar i Göteborg, Stockholm och Helsingborg har genomförts. Med på alla träffar fanns representanter från den lokala polisen. Dessa pratade om hur polisens brottspreventiva arbete ser ut, samt om…

Fortsätt läsa LYCKADE MEDLEMSTRÄFFAR RUNTOM I LANDET