Nätverkande och samverkansdialog på SäkerhetsBranschens årsstämma

Den 26 april ägde SäkerhetsBranschens årsmöte rum på Clarion Hotel i Stockholm. Mötet samlade cirka 100 representanter från medlemsföretagen, och inleddes av ordförande Björn Eriksson som följdes av intressanta föredrag från Erik Wennerström, generaldirektör Brå, och polismästare Stefan Hector, chef för operativa avdelningen på NOA, Polisen. Stefan Hector lade tonvikt på hur samarbetet mellan säkerhetsbranschen…