Yttrande om ny kamerabevakningslag

Yttrande om förslag till ny kamerabevakningslag En ny kamerabevakningslag, SOU 2017:55, är under arbete. Att säkerhetskameror har en bra brottsförebyggande effekt och starkt underlättar i utredning av brott är helt klart. Att man tar nya forskningsrön i beaktande under utredningen ser SäkerhetsBranschen som viktigt. Likaså att större vikt läggs på hur tillgången till bildmaterial ska…