Försäkringsbranschen svarar på kritik från säkerhetsbranschen

I senaste numret av tidningen Tryggare Samhälle (4/2017), hävdade representanter från säkerhetsbranschen att försäkringsbolagen abdikerat från sin roll som kravställare när det gäller säkerhet. Johan Litsmark, ordförande för Svensk Försäkrings Regelnämnd, svarade på kritiken i samma nummer. Nu publiceras svaret i sin helhet på SecurityUser.com. – Man har inte experter ute i säljleden och skadeförebyggarleden…