Kompetensförsörjning – En ödesfråga för branschen

En av de många fördelarna med att tillhöra en branschförening är möjligheten att kunna driva utvecklingsfrågor och lösa utmaningar gemensamt. Kompetensförsörjning och återväxten av säkerhetstekniker är just en sådan fråga där de flesta medlemsföretagen har ett stort behov. SäkerhetsBranschens arbetsgrupp har tillsammans med Academic Work utarbetat ett projekt som går ut på att sålla fram,…

Presentation av Joakim Söderström

Intervju med Joakim Söderström som sedan årsmötet i måndags leder SäkerhetsBranschens löpande verksamhet.   Vem är du och vad har du gjort innan? Jag är en samhälls- och säkerhetsintresserad f.d. polis med fru, tre barn, hund och villa. Senast kommer jag från Polismyndighetens nationella operativa avdelning (NOA) där jag ansvarat för uppbyggnaden av myndighetens nationella…