En like, tack!

Sociala medier har fått en allt viktigare roll i att nå ut med sitt budskap till andra grupper i samhället, tex politiker och media. Men för att växa och bli stora i sociala medier krävs en dos engagemang från oss alla. Idag använder Säkerhetsbranschen sig utav av olika plattformar för att nå ut till allmänheten.…

Larmcentralssektionen – ett bevis för att samarbete stärker branschen

SäkerhetsBranschens larmcentralssektion leds av Christina Svennberg från NOKAS Larmcentraler och Tom Vetterlein från Stanley Security.   Berätta om larmcentralssektionen – SäkerhetsBranschens Larmcentralssektion samlar i princip hela den svenska larmcentralsbranschens aktörer med undantag av några få vilket gör den till en mycket mandatrik sektion där alla kommer till tals och kan påverka utvecklingen och de gemensamma…

Presentation av Tina Fredriksen

Intervju med Tina Fredriksen som sedan branschdagen 2018 är Säkerhetsbranschens nya kommunikatör.   Vem är Tina och vad har du för bakgrund? Jag är en levnadsglad tjej från Norge som för 9 år sedan packade väskan för att flytta till storstaden Stockholm i 6 månader. Det drog ut på tiden kan man säga, och mycket…

Två nya spännande projekt

En av de många fördelarna med att tillhöra en branschförening är möjligheten att få stöd med tolkningen och tillämpningen av olika regelverk och lagar. Tillämpningen av den nya kamerabevakningslagen och GDPR är två sådana frågor som SäkerhetsBranschen nu kommer att driva för att underlätta medlemsföretagens vardag och därigenom öka medlemsnyttan.   Projekt 1: Vägledning för…

SäkerhetsBranschen mötte Rikspolischefen

Under måndagen träffade en delegation från branschen rikspolischefen och hans medarbetare. Från SäkerhetsBranschen deltog Björn Eriksson, Uno Lundberg och Joakim Söderström.   Temat för mötet var hur polis och bransch kan samverka för att tillsammans uppnå ett tryggare Sverige. En rad konkreta frågor såsom lednings- och larmcentralen, trafikövervakning och utbildning diskuterades. Björn Eriksson var nöjd…