Larmcentralssektionen – ett bevis för att samarbete stärker branschen

SäkerhetsBranschens larmcentralssektion leds av Christina Svennberg från NOKAS Larmcentraler och Tom Vetterlein från Stanley Security.   Berätta om larmcentralssektionen – SäkerhetsBranschens Larmcentralssektion samlar i princip hela den svenska larmcentralsbranschens aktörer med undantag av några få vilket gör den till en mycket mandatrik sektion där alla kommer till tals och kan påverka utvecklingen och de gemensamma…