En like, tack!

Sociala medier har fått en allt viktigare roll i att nå ut med sitt budskap till andra grupper i samhället, tex politiker och media. Men för att växa och bli stora i sociala medier krävs en dos engagemang från oss alla. Idag använder Säkerhetsbranschen sig utav av olika plattformar för att nå ut till allmänheten.…