Polismyndigheten föreslår ny ordningsvaktslag

Polismyndigheten föreslår idag i en skrivelse till justitiedepartementet att en ny ordningsvaktslag ska tas fram. SäkerhetsBranschen har i många år drivit linjen att ordningsvaktslagen som är från 1979 behöver ses över och moderniseras. Karl Holm, på polismyndighetens rättsavdelning, kommenterar: – Även polisen anser nu att lagen måste moderniseras och att polisen därför i en skrivelse till justitiedepartementet begär…