Fortsatt starkt stöd för kamerabevakning

Under december 2019 genomförde KANTAR-SIFO en opinionsundersökning på temat allmänhetens syn på användningen av kamerabevakning i samhället. Undersökningen gjordes på uppdrag av säkerhetsforskargruppen LUSAX på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Det övergripande resultatet visar på ett fortsatt starkt stöd hos allmänheten för kamerabevakning på allmän plats. 9 av 10 är positiva till kamerabevakning på allmän plats…

Stora Säkerhetspriset: vem nominerar du?

På SäkerhetsDagen den 23 april 2020 delar vi för första gången ut stora Säkerhetspriset. Priset kommer att delas ut under högtidliga och festliga former under banketten, då vi uppmärksammar och hyllar någon som under året på ett utmärkande sätt har bidragit till branschens utveckling.  Kriterier för priset Stora Säkerhetspriset tilldelas en person som verkar inom…

Ny aktör på marknaden för säkerhetscertifiering

Nu startar Svensk Certifiering (SCAB) i samarbete med SäkerhetsBranschen certifiering av säkerhetsföretag, personer och produkter enligt SSF:s och SBF:s normer. ”Våra medlemsföretag har under lång tid efterfrågat ökad valfrihet och bredd för säkerhetscertifieringar, detta är vårt svar för att möta våra medlemmars behov, men även för att höja kompetensen på marknaden i stort och minska…

SäkerhetsBranschen polisanmälde den 7 oktober hemlarmföretaget Direkt Alarm Skaraborg (WWDirekt AB).

SäkerhetsBranschen polisanmälde den 7 oktober hemlarmföretaget Direkt Alarm Skaraborg (WWDirekt AB). Företaget har bl.a vid upprepade tillfällen vilselett våra medlemsföretags befintliga kunder och på så sätt berett sig tillträde till deras hem. Väl inne har de begärt att få se avtal, bytt abonnemang och tagit tusentals kronor för service som inte behövs. De har även…

Beställningsmaterial

Visste du att du kan beställa kontrolljournaler för säkerhetsanläggningar och brandlarm på vår hemsida?  En korrekt ifylld kontrolljournal ökar anläggningens effektivitet och är en del av SäkerhetsBranschens rekommendationer för årligt underhållsavtal.  All skötsel och underhåll kan dokumenteras i våra kontrolljournaler.  Som medlem i SäkerhetsBranschen får du även rabatt på din beställning. Du kan också beställa…