Konferensen #TRYGGHETNU 2019

Konferensen #TRYGGHETNU handlar om behovet av att säkra verksamhet eller individer mot olika typer av hot och hur det står i juridisk konflikt med integritetsskyddet. Hur bör säkerhetsbehovet viktas mot integritetsintresset? Konferensen arrangeras den 3 april 2019 på Clarion Hotel Stockholm av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) samt tidningen och webbplatsen SecurityUser.com. Medlemmarna i SäkerhetsBranschen erhåller 20%…