SÄKERHETSBRANSCHEN SPONSRAR NU QNET

Som ett led i SäkerhetsBranschens arbete för en mer jämställd bransch är vi nu stolta sponsorer till Qnet. Qnet är en förening som samlar kvinnor i ledande befattningar inom säkerhet med ändamålet att skapa en samlingsplats där medlemmarna kan utbyta kunskaper och erfarenheter. SäkerhetsBranschens verksamhetsplan fastställer att branschorganisationen tydligt ska ta ställning och verka för jämställdhet och mångfald, såväl inom den egna organisationen som för branschen i stort, och detta är ett steg i det arbetet!

Fortsätt läsa SÄKERHETSBRANSCHEN SPONSRAR NU QNET

BESLUT OM NY VERKSAMHETSPLAN

SäkerhetsBranschen arbetar för ett säkrare och tryggare Sverige. Vi utvecklar säkerhetsmarknaden med den högsta kvalitén och största tillväxten i Europa. Våra medlemsföretag och deras kunder gör därmed fler och bättre affärer.

Fortsätt läsa BESLUT OM NY VERKSAMHETSPLAN

SAMRÅDS-OCH SAMVERKANSMÖTE MED POLISMYNDIGHETEN

Under torsdagen genomförde SäkerhetsBranschen ett samråds-och samverkansmöte med Polismyndigheten. Under mötet diskuterades bl.a. samhälls- och brottsutvecklingen och parterna var rörande överens om att för att kunna vända utvecklingen och att öka säkerheten och tryggheten i Sverige så är den privata säkerhetsindustrin ett viktigt komplement till Polisen. En rad olika möjliga samverkansfrågor diskuterades och planen är att samarbetet framöver ska ske på ett mer strukturerat sätt. Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschens och f.d rikspolischef under 8 år och president för Interpol under 3 år, ser vi positivt på den ökande myndighetssamverkan och tror att vi tillsammans kommer kunna ta stora steg mot ett tryggare Sverige! (Bilden är tagen vid ett annat tillfälle)

Fortsätt läsa SAMRÅDS-OCH SAMVERKANSMÖTE MED POLISMYNDIGHETEN

MARKNADEN FÖR HEMLARM VÄXER SÅ DET KNAKAR

SäkerhetsBranschen och några av våra medlemsföretag har medverkat i en artikel i Dagens Industri.  “En sammanställning från branschorganisationen visar att drygt 575.000 svenska hushåll hade ett uppkopplat hemlarm 2017 genom något…

Fortsätt läsa MARKNADEN FÖR HEMLARM VÄXER SÅ DET KNAKAR

INSAMLING AV BRANSCHSTATISTIK

Nu är det dags att samla in produktstatistiken för 2018 och målsättning är att insamling ska vara klar 28 februari vilket innebär att statistiken för 2018 kan presenteras i sammanställd form några veckor därefter. Som tidigare gäller att de företag som bidrar med uppgifter tar del av den detaljerade nivån enligt mallen och kan därmed få en uppfattning om trender och tendenser inom olika delområden. I övrigt används statistiken av föreningen för att göra en sammanfattning om branschens utveckling.

Fortsätt läsa INSAMLING AV BRANSCHSTATISTIK

SÄKERHETSBRANSCHEN INFÖR MEDLEMSAUKTORISATION

SäkerhetsBranschens styrelse har fattat beslut om att införa auktorisation för medlemmarna. Med medlemsauktorisationen ökar vi medlemsnyttan genom att auktorisationen ger ökad konkurrenskraft och mervärde för medlemsföretagens kunder vilket i sin tur leder fler och bättre affärer.

Fortsätt läsa SÄKERHETSBRANSCHEN INFÖR MEDLEMSAUKTORISATION

INTERVJUER MED SÄKERHETSBRANSCHENS STYRELSE

SäkerhetsBranschen har nyligen genomfört 2019 års första styrelsemöte. På mötet togs ett antal viktiga beslut om bl.a. införandet av medlemsauktorisation samt ny verksamhetsplan för åren 2019-2021. I nedan videointervju kan…

Fortsätt läsa INTERVJUER MED SÄKERHETSBRANSCHENS STYRELSE