SäkerhetsBranschen inför medlemsauktorisation

SäkerhetsBranschens styrelse har fattat beslut om att införa auktorisation för medlemmarna. Med medlemsauktorisationen ökar vi medlemsnyttan genom att auktorisationen ger ökad konkurrenskraft och mervärde för medlemsföretagens kunder vilket i sin tur leder fler och bättre affärer. SäkerhetsBranschens honnörsord är ”Kunskap – Ansvar – Kvalitet” vilket fram tills nu har varit svårt medlemsföretagen att påvisa inför kunder och…