Samråds-och samverkansmöte med Polismyndigheten

Under torsdagen genomförde SäkerhetsBranschen ett samråds-och samverkansmöte med Polismyndigheten. Under mötet diskuterades bl.a. samhälls- och brottsutvecklingen och parterna var rörande överens om att för att kunna vända utvecklingen och att öka säkerheten och tryggheten i Sverige så är den privata säkerhetsindustrin ett viktigt komplement till Polisen. En rad olika möjliga samverkansfrågor diskuterades och planen är att samarbetet framöver…