BRANSCHDAGEN OCH ÅRSSTÄMMA 2019!

Välkommen till 2019 års branschdag och årsstämma! Missa inte när representanter från hela säkerhetsbranschen samlas under en heldag med spännande seminarier, utställningar, god mat och mingel. Nätverka med branschkollegor och slutkunder, lyssna på intressanta föredrag och var med och påverka föreningens framtida arbete och utveckling!

Fortsätt läsa BRANSCHDAGEN OCH ÅRSSTÄMMA 2019!

LARMCENTRALSEKTIONEN MEDVERKAR TILL NY UTGÅVA AV SSF:S REGLER FÖR LARMCENTRALER

SäkerhetsBranschens sektion för larmcentraler har medverkat i framtagningen av den uppdaterade utgåvan av SSF 136. Larmcentralsektionen har under de senaste åren noga följt arbetet med att ta fram en ny standard för larmcentraler på europanivå, en så kallad EN-standard. Sektionens medlemsföretag har dessutom fungerat som ett remissorgan för de förslag som den europeiska organisationen CENELC har presenterat för omröstning i olika omgångar. Då en rad dominerande EU-länder lade in sina veton såg processen med att rösta igenom en slutgiltig uppdaterad EN-standard ut att stranda. Detta resulterade i att Larmcentralssektionen lade in en extra växel för att ta fram en ny utgåva av det svenska regelverket för larmcentraler. Sektionen lyckades tillsammans med Mats Moberg från Svenska Stöldskyddsföreningen skapa ett modernt och lättläst regelverk på mycket kort tid. Denna går i linje med hur larmcentraler och nätverkslösningar ser ut idag, vilket den gamla utgåvan från 2003 inte omskrev tillräckligt tydligt och omfattande. Arbetet på europanivå har nu återupptagits, och en ny europisk standard kommer till mångt och mycket att likna det nya svenska regelverket, dock med en rad kvalitetshöjande skillnader där den svenska standarden överträffar den europeiska.

Fortsätt läsa LARMCENTRALSEKTIONEN MEDVERKAR TILL NY UTGÅVA AV SSF:S REGLER FÖR LARMCENTRALER

MEDLEMSINFORMATION MED ANLEDNING AV MEDIAS RAPPORTERING OM BEVAKNINGSFÖRETAG

I söndags den 17 mars publicerade tidningen Expressen en artikel i vilken de identifierat 170 personer med koppling till högerextremism anställda vid bevakningsföretag. Artikeln har följts upp av fler artiklar där bl.a. 120 personer anställda vid bevakningsföretag identifierats som dömda för olika brott.

Fortsätt läsa MEDLEMSINFORMATION MED ANLEDNING AV MEDIAS RAPPORTERING OM BEVAKNINGSFÖRETAG

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM BRANDLARM & SPRINKLER 2019!

Missa inte chansen att fördjupa dig och skaffa mer kunskap inom området brandlarm och sprinkler. Lyssna på föredrag och nätverka med branschkollegor. Under seminariets två dagar kan du bland annat lyssna på myndigheters och försäkringsbolagens syn på brandlarm, konsekvenser om brandskyddet inte fungerar, framtida utmaningar, elektronisk övervakning inom sprinkler och mycket mer.

Fortsätt läsa VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM BRANDLARM & SPRINKLER 2019!