Remiss för kamerabevakning i kollektivtrafiken

Justitiedepartementet har remitterat slutbetänkandet till ny lag för kamerabevakning i kollektivtrafiken till SäkerhetsBranschen. I betänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande föreslår regeringens utredare Johan Sjöö att tillståndsplikten för kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser tas bort. Detta ligger i linje med utredarens tidigare delredovisning där motsvarande tillståndsplikt föreslås tas bort för vissa myndigheter i…