Larmcentralsektionen medverkar till ny utgåva av SSF:s Regler för Larmcentraler

SäkerhetsBranschens sektion för larmcentraler har medverkat i framtagningen av den uppdaterade utgåvan av SSF 136. Larmcentralsektionen har under de senaste åren noga följt arbetet med att ta fram en ny standard för larmcentraler på europanivå, en så kallad EN-standard. Sektionens medlemsföretag har dessutom fungerat som ett remissorgan för de förslag som den europeiska organisationen CENELC…