UPPFÖRANDEKOD GDPR KLAR FÖR GODKÄNNANDE

”SäkerhetsBranschens uppförandekod för GDPR ger tydliga riktlinjer för branschen hur man ska arbeta med personuppgifter, vilket är oerhört viktigt vid avvägningen mellan personlig integritet och ökad trygghet. Att vi dessutom hör till de första branschorganisationerna som färdigställer en uppförandekoden tyder på styrka!”

Fortsätt läsa UPPFÖRANDEKOD GDPR KLAR FÖR GODKÄNNANDE