Uppförandekod GDPR klar för godkännande

I maj 2018 offentliggjordes att SäkerhetsBranschen skulle påbörja arbetet med att ta fram en uppförandekod för GDPR. En referensgrupp med GDPR-experter från medlemsföretagen har arbetat med att ta fram uppförandekoden under ett års tid. Under året har tre remisser, en workshop och ett antal rådgivningar med Datainspektionen genomförts. Arbetet har resulterat i en heltäckande uppförandekod…