SÄKERHETSBRANSCHEN ÄR MED OCH PÅVERKAR FRAMTIDENS ELUTBILDNINGAR

Kompetensförsörjning är tillsammans med auktorisation den mest prioriterade frågan för säkerhetsindustrin, och det har vi som branschorganisation tagit fasta på. Redan idag arbetar vi aktivt för branschens kompetensförsörjning, och kommer i framtiden att öka det arbetet. En viktig del är att få in fler säkerhetsinstallatörer i branschen, och det är därför väldigt glädjande att vi kommer att vara med och påverka framtidens elutbildningar genom att vi nu är representerade i Skolverkets nationella programråd för el- och energiprogrammet.

Fortsätt läsa SÄKERHETSBRANSCHEN ÄR MED OCH PÅVERKAR FRAMTIDENS ELUTBILDNINGAR