STARKT FRAMTIDSFOKUS PÅ SÄKERHET 2019

Mässan Säkerhet i Göteborg gav en tydlig bild av var fokus ligger inom säkerhetssektorn idag: hur vi ska möta de hot och utmaningar som kommer tillsammans med en förändrad omvärld. Föreningens vd Joakim Söderström modererade debatter bland annat om hur privata bolag kan komplettera polisen, psykologiskt försvar mot informationspåverkan och hur vi ska bemöta den nya tidens hotbild.

Fortsätt läsa STARKT FRAMTIDSFOKUS PÅ SÄKERHET 2019