NY AKTÖR PÅ MARKNADEN FÖR SÄKERHETSCERTIFIERING

Nu startar Svensk Certifiering (SCAB) i samarbete med SäkerhetsBranschen certifiering av säkerhetsföretag, personer och produkter enligt SSF:s och SBF:s normer. ”Våra medlemsföretag har under lång tid efterfrågat ökad valfrihet och bredd för säkerhetscertifieringar, detta är vårt svar för att möta våra medlemmars behov, men även för att höja kompetensen på marknaden i stort och minska sårbarheten när fler kan utbildas och certifieras” kommenterar SäkerhetsBranschens vd Joakim Söderström.

Fortsätt läsa NY AKTÖR PÅ MARKNADEN FÖR SÄKERHETSCERTIFIERING

SÄKERHETSBRANSCHEN OCH EURALARM ÖKAR MEDVETENHETEN OM CYBERSÄKERHET

I oktober, mitt i EU:s informationssäkerhetsmånad, offentliggjordes en broschyr om cybersäkerhet som SäkerhetsBranschen genom sitt medlemskap i Euralarm har varit med och tagit fram. Broschyrens syfte är att öka medvetenheten om cybersäkerhet och göra det lättare för företag att skydda sig mot hot. Den tar upp vanliga risker och hur man skyddar sig mot dessa, samt ger tips på hur du bäst skyddar dig mot digitala hot.

Fortsätt läsa SÄKERHETSBRANSCHEN OCH EURALARM ÖKAR MEDVETENHETEN OM CYBERSÄKERHET

SÄKERHETSBRANSCHEN POLISANMÄLDE DEN 7 OKTOBER HEMLARMFÖRETAGET DIREKT ALARM SKARABORG (WWDIREKT AB).

SäkerhetsBranschen polisanmälde den 7 oktober hemlarmföretaget Direkt Alarm Skaraborg (WWDirekt AB). Företaget har bl.a vid upprepade tillfällen vilselett våra medlemsföretags befintliga kunder och på så sätt berett sig tillträde till deras hem. Väl inne har de begärt att få se avtal, bytt abonnemang och tagit tusentals kronor för service som inte behövs. De har även sålt kameror till äldre personer som de uppger har inbyggd falldetektion – men som vid kontroll visat sig vara vanliga kameror. Vi som branschorganisation ser allvarligt på den här typen av frågor och kommer att fortsätta arbeta för att få bort oseriösa företag från marknaden – bedrägeri, olaga intrång och andra dylika beteenden och brott kommer aldrig att accepteras.

Fortsätt läsa SÄKERHETSBRANSCHEN POLISANMÄLDE DEN 7 OKTOBER HEMLARMFÖRETAGET DIREKT ALARM SKARABORG (WWDIREKT AB).