SÄKERHETSBRANSCHEN OCH EURALARM ÖKAR MEDVETENHETEN OM CYBERSÄKERHET

I oktober, mitt i EU:s informationssäkerhetsmånad, offentliggjordes en broschyr om cybersäkerhet som SäkerhetsBranschen genom sitt medlemskap i Euralarm har varit med och tagit fram. Broschyrens syfte är att öka medvetenheten om cybersäkerhet och göra det lättare för företag att skydda sig mot hot. Den tar upp vanliga risker och hur man skyddar sig mot dessa, samt ger tips på hur du bäst skyddar dig mot digitala hot.

Fortsätt läsa SÄKERHETSBRANSCHEN OCH EURALARM ÖKAR MEDVETENHETEN OM CYBERSÄKERHET