NY AKTÖR PÅ MARKNADEN FÖR SÄKERHETSCERTIFIERING

Nu startar Svensk Certifiering (SCAB) i samarbete med SäkerhetsBranschen certifiering av säkerhetsföretag, personer och produkter enligt SSF:s och SBF:s normer. ”Våra medlemsföretag har under lång tid efterfrågat ökad valfrihet och bredd för säkerhetscertifieringar, detta är vårt svar för att möta våra medlemmars behov, men även för att höja kompetensen på marknaden i stort och minska sårbarheten när fler kan utbildas och certifieras” kommenterar SäkerhetsBranschens vd Joakim Söderström.

Fortsätt läsa NY AKTÖR PÅ MARKNADEN FÖR SÄKERHETSCERTIFIERING