FORTSATT STARKT STÖD FÖR KAMERABEVAKNING

Under december 2019 genomförde KANTAR-SIFO en opinionsundersökning på temat allmänhetens syn på användningen av kamerabevakning i samhället. Undersökningen gjordes på uppdrag av säkerhetsforskargruppen LUSAX på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Det övergripande resultatet visar på ett fortsatt starkt stöd hos allmänheten för kamerabevakning på allmän plats.

Fortsätt läsa FORTSATT STARKT STÖD FÖR KAMERABEVAKNING