SäkerhetsBranschen sponsrar nu Qnet

Som ett led i SäkerhetsBranschens arbete för en mer jämställd bransch är vi nu stolta sponsorer till Qnet. Qnet är en förening som samlar kvinnor i ledande befattningar inom säkerhet med ändamålet att skapa en samlingsplats där medlemmarna kan utbyta kunskaper och erfarenheter. SäkerhetsBranschens verksamhetsplan fastställer att branschorganisationen tydligt ska ta ställning och verka för jämställdhet…

Beslut om ny verksamhetsplan

SäkerhetsBranschens styrelse har fattat beslut om en ny treårig verksamhetsplan med en årlig översyn. Du kan ladda hem verksamhetsplanen genom att klicka här! I den nya verksamhetsplanen så slås den nygamla visionen fast: SäkerhetsBranschen arbetar för ett säkrare och tryggare Sverige. Vi utvecklar säkerhetsmarknaden med den högsta kvalitén och största tillväxten i Europa. Våra medlemsföretag och deras kunder gör därmed…

Samråds-och samverkansmöte med Polismyndigheten

Under torsdagen genomförde SäkerhetsBranschen ett samråds-och samverkansmöte med Polismyndigheten. Under mötet diskuterades bl.a. samhälls- och brottsutvecklingen och parterna var rörande överens om att för att kunna vända utvecklingen och att öka säkerheten och tryggheten i Sverige så är den privata säkerhetsindustrin ett viktigt komplement till Polisen. En rad olika möjliga samverkansfrågor diskuterades och planen är att samarbetet framöver…

Marknaden för hemlarm växer så det knakar

SäkerhetsBranschen och några av våra medlemsföretag har medverkat i en artikel i Dagens Industri.  “En sammanställning från branschorganisationen visar att drygt 575.000 svenska hushåll hade ett uppkopplat hemlarm 2017 genom något av dess anslutna medlemsföretag. De senaste fem åren har marknaden haft en årlig tillväxt på 4–9 procent. – Marknaden växer fortfarande och vi tror…

SäkerhetsBranschen inför medlemsauktorisation

SäkerhetsBranschens styrelse har fattat beslut om att införa auktorisation för medlemmarna. Med medlemsauktorisationen ökar vi medlemsnyttan genom att auktorisationen ger ökad konkurrenskraft och mervärde för medlemsföretagens kunder vilket i sin tur leder fler och bättre affärer. SäkerhetsBranschens honnörsord är ”Kunskap – Ansvar – Kvalitet” vilket fram tills nu har varit svårt medlemsföretagen att påvisa inför kunder och…

Intervjuer med SäkerhetsBranschens styrelse

SäkerhetsBranschen har nyligen genomfört 2019 års första styrelsemöte. På mötet togs ett antal viktiga beslut om bl.a. införandet av medlemsauktorisation samt ny verksamhetsplan för åren 2019-2021. I nedan videointervju kan du höra ordförande Björn Eriksson och ledamöterna Kettil Stenberg och Uno Lundberg berätta om mötet i stort. Mer information om medlemsauktorisationen och den nya verksamhetsplanen kommer…

Konferensen #TRYGGHETNU 2019

Konferensen #TRYGGHETNU handlar om behovet av att säkra verksamhet eller individer mot olika typer av hot och hur det står i juridisk konflikt med integritetsskyddet. Hur bör säkerhetsbehovet viktas mot integritetsintresset? Konferensen arrangeras den 3 april 2019 på Clarion Hotel Stockholm av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) samt tidningen och webbplatsen SecurityUser.com. Medlemmarna i SäkerhetsBranschen erhåller 20%…