KAMEROR SKAPAR NYA KOMMUNIKATIONSVÄGAR PÅ SJUKHUSEN

Den rådande pandemin har satt stor press på sjukhus och vårdinrättningar, och många kämpar med brist på både personal och utrustning. Men samtidigt finns det många positiva berättelser där människor går ihop för att bidra och hjälpa till, och hittar nya kreativa lösningar.

Fortsätt läsa KAMEROR SKAPAR NYA KOMMUNIKATIONSVÄGAR PÅ SJUKHUSEN

Hur kan du skydda ditt företag mot ökande cyberattacker?

Flera medier rapporterar om en ökning av cyberattacker mot privatpersoner och företag. Fler medarbetare som arbetar på distans innebär ökade sårbarheter för företag och organisationers it-säkerhet, samtidigt som kriminella utnyttjar den rådande situationen och skor sig på folks oro.

Fortsätt läsa Hur kan du skydda ditt företag mot ökande cyberattacker?

INFORMATION OM SAMHÄLLSVIKTIGA YRKEN

SäkerhetsBranschen har de senaste veckorna fört en dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med anledning av förordning om ändring i den tidigare förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

Fortsätt läsa INFORMATION OM SAMHÄLLSVIKTIGA YRKEN