Därför behövs säkra uppkopplingar vid säkerhetsinstallationer

När allt fler företag väljer att digitalisera sina fastighets- och säkerhetslösningar ökar kraven på säkra internetuppkopplingar. I vår nuvarande situation där väldigt många arbetar hemifrån börjar företag dessutom se behovet av fjärrservice och fjärrsupport, vilket ställer ännu högre krav på en tillförlitlig uppkoppling. Vad ska du som arbetsgivare tänka på när du beställer säkerhetsinstallationer, och…

Hur kan du skydda ditt företag mot ökande cyberattacker?

Flera medier rapporterar om en ökning av cyberattacker mot privatpersoner och företag. Fler medarbetare som arbetar på distans innebär ökade sårbarheter för företag och organisationers it-säkerhet, samtidigt som kriminella utnyttjar den rådande situationen och skor sig på folks oro. SäkerhetsBranschen har pratat med Fredrik Pihl, vd på it- och informationssäkerhetsföretaget Peelit, som berättar om situationen…

Information om samhällsviktiga yrken

SäkerhetsBranschen har de senaste veckorna fört en dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med anledning av förordning om ändring i den tidigare förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.   Förordningens 17 § anger ”skydd och säkerhet” som en av de samhällsviktiga sektorerna där nyckelpersonal har…