Information om samhällsviktiga yrken

SäkerhetsBranschen har de senaste veckorna fört en dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med anledning av förordning om ändring i den tidigare förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.   Förordningens 17 § anger ”skydd och säkerhet” som en av de samhällsviktiga sektorerna där nyckelpersonal har…