Nya riktlinjer för kamerabevakning

Den europeiska dataskyddsstyrelsen presenterade i januari riktlinjer som förtydligar och ger vägledning om kamerabevakning. Riktlinjerna presenterar bland annat hur de sex principerna i Dataskyddsförordningen bör tolkas när det gäller kamerabevakning. Längre lagring kräver omfattande argumentation Exempelvis trycker man på principen om uppgiftsminimering och resonerar att lagring längre än tre dagar kräver en mer omfattande argumentation. Lagringsbehovet…