Kartläggning visar på brister i verksamhetsskyddet i samhällsviktiga verksamheter

Säkerhetsföretaget Basalt har tillsammans med Kantar Sifo genomfört en kartläggning av säkerhetsläget inom samhällsviktiga verksamheter. I rapporten Svenskt Säkerhetsindex har de intervjuat tvåhundra beslutsfattare om hur de ser på aktuella…

Fortsätt läsaKartläggning visar på brister i verksamhetsskyddet i samhällsviktiga verksamheter