Beslut från SäkerhetsBranschens etiska råd efter anmälan mot Verisure

Den 15 november 2019 fick SäkerhetsBranschens etiska råd in en anmälan gällande ett larmföretag. Anmälan handlar om att en kund menar att de blivit fakturerade under flera år trots att de sagt upp sitt avtal.

Den 15 november 2019 fick SäkerhetsBranschens etiska råd in en anmälan gällande ett larmföretag. Anmälan handlar om att en kund menar att de blivit fakturerade under flera år trots att de sagt upp sitt avtal.

Etiska rådets beslut

Efter att ha tagit del av kommunikationen mellan kunden och larmföretaget gör det etiska rådet bedömningen att tjänsten inte har sagts upp på ett korrekt sätt, samtidigt som man anser att det finns brister i larmföretagets rutiner.

Läs beslutet i sin helhet här.

Fler nyheter