BRA GENOMSLAG FÖR SÄKERHETSBRANSCHENS FRÅGOR I ALMEDALEN

Under en heldag i Almedalen fanns SäkerhetsBranschen på plats tillsammans med Stöldskyddsföreningen i Säkerhetspaviljongen. Där hölls flera intressanta seminarier och debatter om frågor som har betydelse för hela säkerhetsbranschen.

Debatterna gav både medhåll och löften från politikerna

Sex seminarier med paneldebatt anordnades med stöd från flera medlemsföretag och med ett riktigt bra resultat. Inom området säkerhetskameror fick föreningen medhåll från Roger Haddad (L), justitieutskottet, att det måste bli enklare att använda säkerhetskameror. I denna panel deltog även Mats Löfving, bitr. rikspolischef, som bekräftade att Polisen har stor nytta av säkerhetskameror framförallt i utredningsarbetet.

Frågan hur säkerhetsindustrin kan vara en resurs för bland annat Polisen var också uppe till debatt och Charlotte Svensson, statssekreterare hos inrikesministern, uttryckte sig positiv till samarbete och en ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor för att öka trygghet och säkerhet i samhället.

En motion om bättre uppföljning av brandskyddet kommer också bli ett resultat från seminariet om en nollvision av antalet döda i bränder. Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (Kd) kommer att ta med sig frågan och var förvånad över hur illa det kan se ut i samhället. Även MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommer att öka insatserna inom brandområdet och konstaterar ”gör vi inget kommer antalet omkomna i bränder att öka”.

Ett uppskattat nätverkande på kvällen

Kvällen fortsatte med ett VIP-mingel och den nystartade traditionen med säkerhetsbranschens egna DJ-battle – ett mycket uppskattat evenemang. VIP-minglet besöktes av drygt 200 personer, och bland de minglande gästerna fanns bland annat Christer Fuglesang, Anders Ygeman och andra riksdagsledamöter tillsammans med kollegor inom branschen från SSF, SBF, SBSC, Polisen, räddningstjänsten med flera – och naturligtvis medlemsföretag.

Almedalen är ett bra verktyg för föreningen för att öka fokus på våra frågor och att få till en dialog med ansvariga politiker och ämbetsmän. Vi är därför väldigt nöjda med det genomslag vi fått, och ser redan fram emot nästa år!

More from our blog