SäkerhetsBranschen inför medlemsauktorisation

SäkerhetsBranschens styrelse har fattat beslut om att införa auktorisation för medlemmarna. Med medlemsauktorisationen ökar vi medlemsnyttan genom att auktorisationen ger ökad konkurrenskraft och mervärde för medlemsföretagens kunder vilket i sin tur leder fler och bättre affärer. SäkerhetsBranschens honnörsord är ”Kunskap – Ansvar – Kvalitet” vilket fram tills nu har varit svårt medlemsföretagen att påvisa inför kunder och…

Intervjuer med SäkerhetsBranschens styrelse

SäkerhetsBranschen har nyligen genomfört 2019 års första styrelsemöte. På mötet togs ett antal viktiga beslut om bl.a. införandet av medlemsauktorisation samt ny verksamhetsplan för åren 2019-2021. I nedan videointervju kan du höra ordförande Björn Eriksson och ledamöterna Kettil Stenberg och Uno Lundberg berätta om mötet i stort. Mer information om medlemsauktorisationen och den nya verksamhetsplanen kommer…