Kontantupproret gör skillnad!

I DN Debatt konstaterar Riksbankskommittén att de stora bankerna har ett särskilt ansvar för tillgången till kontanter i samhället.  Bakom kontantupproret står Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson, som tidigare varit Sveriges rikspolischef och landshövding i Östergötland. Kontantupproret tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel vid sidan av alternativa lösningar. Kontantupproret anser att frågan om…

SäkerhetsBranschen besöker politikerveckan i Almedalen 2018

Snart är det dags för den årliga Almedalsveckan. Säkerhetsbranschen kommer att finnas på plats och i samarbete med Stöldskyddsföreningen arrangera Säkerhetspaviljongen. Tillsammans med våra medlemsföretag har vi hittat seminarieämnen som är högaktuella, läs mer på vår samlingssida för Almedalen 2018!   Ett särskilt tack till våra sponsorföretag som gör vår närvaro i Almedalen möjlig: Stanley Security, 2Secure,…

NOKAS inviger sin nya larmcentral

SäkerhetsBranschen var på plats i går då NOKAS invigde sin nya larmcentral. En stor applåd ljöd genom lokalerna då koncernchef Heine Wang klippte bandet och vi alla fick en exklusiv visning av den nya larmcentralen och en inblick i hur dem arbetar. -Larmcentralen är givetvis byggt utifrån att vi vill förnya vår teknologi, men vårt främsta syfte är att förbättra…

En like, tack!

Sociala medier har fått en allt viktigare roll i att nå ut med sitt budskap till andra grupper i samhället, tex politiker och media. Men för att växa och bli stora i sociala medier krävs en dos engagemang från oss alla. Idag använder Säkerhetsbranschen sig utav av olika plattformar för att nå ut till allmänheten.…

Larmcentralssektionen – ett bevis för att samarbete stärker branschen

SäkerhetsBranschens larmcentralssektion leds av Christina Svennberg från NOKAS Larmcentraler och Tom Vetterlein från Stanley Security.   Berätta om larmcentralssektionen – SäkerhetsBranschens Larmcentralssektion samlar i princip hela den svenska larmcentralsbranschens aktörer med undantag av några få vilket gör den till en mycket mandatrik sektion där alla kommer till tals och kan påverka utvecklingen och de gemensamma…

Presentation av Tina Fredriksen

Intervju med Tina Fredriksen som sedan branschdagen 2018 är Säkerhetsbranschens nya kommunikatör.   Vem är Tina och vad har du för bakgrund? Jag är en levnadsglad tjej från Norge som för 9 år sedan packade väskan för att flytta till storstaden Stockholm i 6 månader. Det drog ut på tiden kan man säga, och mycket…

Två nya spännande projekt

En av de många fördelarna med att tillhöra en branschförening är möjligheten att få stöd med tolkningen och tillämpningen av olika regelverk och lagar. Tillämpningen av den nya kamerabevakningslagen och GDPR är två sådana frågor som SäkerhetsBranschen nu kommer att driva för att underlätta medlemsföretagens vardag och därigenom öka medlemsnyttan.   Projekt 1: Vägledning för…

SäkerhetsBranschen mötte Rikspolischefen

Under måndagen träffade en delegation från branschen rikspolischefen och hans medarbetare. Från SäkerhetsBranschen deltog Björn Eriksson, Uno Lundberg och Joakim Söderström.   Temat för mötet var hur polis och bransch kan samverka för att tillsammans uppnå ett tryggare Sverige. En rad konkreta frågor såsom lednings- och larmcentralen, trafikövervakning och utbildning diskuterades. Björn Eriksson var nöjd…

Kompetensförsörjning – En ödesfråga för branschen

En av de många fördelarna med att tillhöra en branschförening är möjligheten att kunna driva utvecklingsfrågor och lösa utmaningar gemensamt. Kompetensförsörjning och återväxten av säkerhetstekniker är just en sådan fråga där de flesta medlemsföretagen har ett stort behov. SäkerhetsBranschens arbetsgrupp har tillsammans med Academic Work utarbetat ett projekt som går ut på att sålla fram,…