Björn Eriksson kommenterar samarbetsmöte med Polisen

Igår den 4 maj hade föreningen möte med rikspolischefen och delar av polisens ledning i en uppföljning av de samarbetsmöten som SäkerhetsBranschens ordförande Björn Eriksson initierat med rikspolischefen. Syftet är att skapa ett bra samarbetsklimat som nu ska spridas ner i organisationen. En arbetsgrupp har tillsatts för att konkret se på vilka områden som säkerhetsbranschen kan…

Nätverkande och samverkansdialog på SäkerhetsBranschens årsstämma

Den 26 april ägde SäkerhetsBranschens årsmöte rum på Clarion Hotel i Stockholm. Mötet samlade cirka 100 representanter från medlemsföretagen, och inleddes av ordförande Björn Eriksson som följdes av intressanta föredrag från Erik Wennerström, generaldirektör Brå, och polismästare Stefan Hector, chef för operativa avdelningen på NOA, Polisen. Stefan Hector lade tonvikt på hur samarbetet mellan säkerhetsbranschen…

Lyckade medlemsträffar runtom i landet

Tre lyckade medlemsträffar i Göteborg, Stockholm och Helsingborg har genomförts. Med på alla träffar fanns representanter från den lokala polisen. Dessa pratade om hur polisens brottspreventiva arbete ser ut, samt om hur man kan öka och förbättra samverkan med den privata säkerhetsindustrin. Det blev en givande och utvecklande dialog där flera nya förslag kom upp. Medlemsträffarna…

Träffa föreningens sektionsordförande: Lars Ericson

Grunden för SäkerhetsBranschen är det arbete som sker i våra fem sektioner Bevakning, Brandskydd, Larmcentral, Produkt och Säkerhetsteknik. Här presenterar vi en intervju med Lars Ericson som är ordförande för Sektion Produkt. Lars Ericson har arbetat större delen av sitt yrkesliv inom säkerhetsbranschen i säljande roller och chefspositioner i företag såsom Telelarm (som då var…

Träffa föreningens sektionsordförande: Christina Svennberg

Grunden för SäkerhetsBranschen är det arbete som sker i våra fem sektioner Bevakning, Brandskydd, Larmcentral, Produkt och Säkerhetsteknik. Här presenterar vi en intervju med Christina Svennberg som är ordförande för Sektion Larmcentral. Christina har arbetat i säkerhetsbranschen i olika positioner sedan 1984 och arbetar för närvarande som marknadschef hos NOKAS Larmcentraler OMC- Sverige. Under de…

Se debatten om den nya kameraövervakningslagen på Skydd 2016

Under Skydd 2016 arrangerade SäkerhetsBranschen en debatt om den nya kameraövervakningslagen, där regeringens särkskilda utredare, Datainspektionen och branschföreträdare fick ge sin syn på hur lagen ska utformas. Debatten var överfull, vilket visar på det heta ämnet som kameraövervakningslagen är. För er som missade debatten finns nu en nerklippt version, där man bland annat kan se debattdeltagarna…

Så var Skydd 2016

Många aktuella ämnen Tre dagar av Skyddsmässa är nu över, där SäkerhetsBranschens elva seminarier fick stort intresse. I mässans inledningsdebatt, där inrikesministern, Polisen, MSB, Försvaret och SäkerhetsBranschen deltog, kunde alla deltagare enas om att samverkan mellan privat och offentlig sektor är viktigt för att öka trygghet och säkerhet i samhället. Dock var det oklart vem…

Seminarieprogram Skydd 2016

  – Program SäkerhetsBranschens scen, A03:40 –   Tisdag 25/10   12:15          En inblick i utredningen av kameraövervakningslagen Utredningen av kameraövervakningslagen fortskrider, och ska redovisas i februari 2017. Regeringens särskilda utredare Susanne Kaevergaard presenterar hur långt utredningen har kommit, och vad man hittills har kommit fram till. Talare: Susanne Kaevergaard, Regeringens särskilda utredare av kameralagen   12:45          Kameraövervakningslagen…