Ingen större skillnad med ny polisorganisation

Ingen skillnad i effekt med ny polisorganisation, menade Lars Sjöberg. Bland inbjudna talare på SäkerhetsBranschens årsmöte fanns Lars Sjöberg från RPS. Han redogjorde för den nya polisorganisationen som trädde i kraft den 1 januari i år. Omorganisationen är en av de största reformerna inom svensk polis i modern tid. Därför väckte det lite förvåning när…

Fler frågor kan drivas med medlemsföretagens hjälp

Björn Eriksson levererade ett inspirerande anförande på årsmötet.   SäkerhetsBranschen har på så sätt kunnat använda de pengar som medlemsavgifterna utgör till den kontinuerliga driften av verksamheten istället. Björn Eriksson ser stora möjligheter med den här finansieringsmodellen, då den möjliggör att driva frågor som ger verklig nytta till alla områden som medlemsföretagen representerar. – Det…

”Bästa årsmötet jag har varit med på”

Marika Karlsson lyfte stämningen innan middagen.   SäkerhetsBranschens årsmöte den 24 april, inramades som vanligt av seminarier, utställning, workshops, underhållning och middag. Med drygt 100 deltagare på plats på Djurönäsets konferensanläggning, söder om Stockholm, blev det ett mycket lyckat evenemang. Ordförande Björn Erikssons inspirerande inledande anförande på årsmötet och ståupp-komikern Marika Karlsson framträdande var några…

Årsmötet

SäkerhetsBranschen vill börja med att tacka de styrelseledamöter som avgår; Andreas Gyllestrand, Dick Malmlund och Tomas Lundin för deras tid i styrelsen. Samtidigt som vi hälsar de nya styrelseledamöterna; Sven Klockare, Peter Lilius, Erik Kocken Wennerholm och Kettil Stenberg välkomna!

Brandlarmdagen

SäkerhetsBranschen medverkar på Brandlarmdagen som går av stapeln den 21 april på Scandic Star Hotell i Sollentuna, Stockholm. Många intressanta föreläsningar kommer att hållas. Du kan se mer och anmäla dig här