DÄRFÖR BEHÖVS SÄKRA UPPKOPPLINGAR VID SÄKERHETSINSTALLATIONER

När allt fler företag väljer att digitalisera sina fastighets- och säkerhetslösningar ökar kraven på säkra internetuppkopplingar.

När allt fler företag väljer att digitalisera sina fastighets- och säkerhetslösningar ökar kraven på säkra internetuppkopplingar. I vår nuvarande situation där väldigt många arbetar hemifrån börjar företag dessutom se behovet av fjärrservice och fjärrsupport, vilket ställer ännu högre krav på en tillförlitlig uppkoppling. Vad ska du som arbetsgivare tänka på när du beställer säkerhetsinstallationer, och vad kan du göra för att skydda ditt företag mot cyberattacker mot dina system och lokaler? Vi har pratat med Johan Holmström, affärsutvecklingsansvarig på Dualtech IT, som förklarar varför säkra uppkopplingar behövs, samt vad du som arbetsgivare ska tänka på.

Johan Holmström, affärsutvecklingsansvarig på Dualtech IT AB

Varför behövs säkra uppkopplingar vid säkerhetsinstallationer? 

Säkerhetsbranschen digitaliseras mer och mer, vilket innebär att allt fler installationer behöver en säker internetuppkoppling. Om man som installatör inte cybersäkrar sin installation kan det gå riktigt illa både för kunden och en själv.

Vi på Dualtech har sett flera exempel på vilken skada osäkra uppkopplingar kan göra. Ett exempel är när en av mina kollegor mitt under sin semester i Dubai blev evakuerad från sitt hotell, eftersom hotellets sprinkleranläggning hade blivit hackad. Evakueringen pågick i flera dagar, och man kan bara spekulera i hur mycket det kostade hotellägaren att ”få tillbaka” systemen och hur många problem det orsakade. Hade sprinkleranläggningen kopplats upp på ett cybersäkert sätt hade detta inte hänt.

Vad innebär säkra uppkopplingar vid säkerhetsinstallationer? 

Till att börja med ska man se till att man själv som installatör eller kunden skapar ett eget segmenterat nät för sin installation som alltså är skilt från kundens eget företagskritiska nätverk. Därefter gäller det ha en brandvägg som är säker och uppdateras regelbundet med den senaste programvaran.

Om man erbjuder kunden fjärrsupport så är det av största vikt att man kopplar upp sig mot anläggningen via standardiserade och krypterade VPN-tekniker.

Utifrån er erfarenhet, kan du se ett ökat behov av säkra uppkopplingar idag med det rådande läget? 

Om det rådande läget påverkar detta på kort sikt vet jag inte, men vi vet att cyberbrotten ökar oerhört mycket i och med att allt fler produkter och system kopplas upp.

På längre sikt tror jag att allt fler säkerhetsleverantörer i och med Covid-19 insett nyttan med distansarbete och framöver kommer att erbjuda sina kunder avtal som inkluderar fjärrservice och fjärrsupport för att öka effektiviteten och tillgängligheten, vilket också är bra för vår miljö med mindre resor i bil, och då behövs såklart säkra uppkopplingar.

Vad ska man som företagsledare tänka på för att skydda sig och sina anställda? 

För att skydda sitt företag mot attacker liknande den i Dubai är det absolut viktigaste att se till att leverantören av säkerhetssystemet har gjort en cybersäker installation.

Fler nyheter