EN LIKE, TACK!

Sociala medier har fått en allt viktigare roll i att nå ut med sitt budskap till andra grupper i samhället, tex politiker och media. Men för att växa och bli stora i sociala medier krävs en dos engagemang från oss alla.

Idag använder Säkerhetsbranschen sig utav av olika plattformar för att nå ut till allmänheten. Våra huvudsakliga kanaler är vår hemsida, nyhetsbrev, Twitter, Facebook, LinkedIn. Det är i dessa kanaler vi för ut våra budskap via och kommunicerar med medlemsföretagen.

Många använder idag sociala medier, men få är medveten om hur det faktiskt fungerar och ännu färre vet vilken påverkansmöjlighet den enskilde besitter:

Sociala medier som Facebook och LinkedIn är uppbyggda på algoritmer. Hur mycket spridning ett inlägg får beror på hur många som interagerar med inlägget, tex genom att trycka ’Like’ eller att skriva en kommentar. De sociala mediernas algoritmer gör en analys utifrån hur populärt inlägget verkar vara. Ett budskap som får många likes, re-tweets och kommentarer sprids till långt fler läsare. Genom att du som medlemsföretag klickar, gillar och delar kan tex ett budskap spridas till 10 000 istället för 1000 personer.

Tillsammans är vi starka. Låt oss alla hjälpas åt att sprida vårt budskap i sociala medier! ?

More from our blog