Översikt

Om Eventet

Under Almedalen 2023 bildas en ny mötesplats för frågor kring trygghet och säkerhet: Säkerhetsarenan.

Aktörerna bakom Säkerhetsarenan är SäkerhetsBranschen, Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen, Säkerhetsföretagen, Företagsuniversitetet och Stiftelsen Tryggare Sverige som går ihop för att skapa en gemensam mötesplats som ska belysa aktuella frågor kring trygghet och säkerhet.

Säkerhetsarenan tar under onsdagen den 28 juni och torsdagen den 29 juni upp frågor som rör alltifrån totalförsvar och brottsförebyggande arbete till brandsäkerhet, cyberhot och kompetensförsörjning och ska under dessa dagar fungera som den självklara mötesplatsen för alla som verkar inom säkerhet och trygghet.

PROGRAM

Onsdag 28 juni

09.00-09.45 Har samhället förmåga att skapa trygghet och säkerhet?

Otryggheten är en av våra största samhällsutmaningar, och om vi inte vill att den grova organiserade brottslighetens verksamhet ska bli en normal del av människors vardag behöver vi arbeta tillsammans för att vända utvecklingen. Men hur bemöter vi de utmaningar vi står inför och på vilka sätt behöver vi rusta oss?

Hur kan våra gemensamma initiativ och resurser samt teknikutvecklingen bidra i arbetet för ett säkrare och tryggare samhälle? I panelen diskuterar beslutsfattare och ämnesexperter vad som behövs i det kommande arbetet för att trygga vårt samhälle, bland annat hur vi kan verka tillsammans för att motverka brott, teknikutvecklingens påverkan och möjligheter, samt hur olika initiativ kan omhändertas inom såväl politiken som Polismyndigheten.

Medverkande

Anders Thornberg, Rikspolischef, Gunnar Strömmer, Justitieminister, Li Jansson, Bransch- och näringspolitisk chef, Säkerhetsföretagen, Jeanette Lesslie Wikström, Vd, SäkerhetsBranschen, Thomas Brûhl, Vd, SSF Stöldskyddsföreningen, Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, Per Klingvall, Moderator, SSF Stöldskyddsföreningen

10.00-10.45 Är kommunerna redo att ta brottsförebyggande ansvar?

Nyligen beslutade regeringen att ge kommunerna en lagstadgad skyldighet att förebygga brott. Bakgrunden är brottslighetens utveckling samt behovet av att stärka kommunernas förmåga i detta avseende. Vad innebär den nya lagstiftningen i praktiken och på vilket sätt kan den bidra till att vända den negativa utvecklingen med en grövre och mer organiserad brottslighet? Hur påverkar den nya lagstiftningen det arbete som bedrivs av länsstyrelserna, polisen, säkerhetsbranschen och civilsamhället?

I den här panelen diskuteras hur lagförslaget Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete kommer att fungera i praktiken. Hur tänkte man vid införandet av den nya lagen, vad innebär den för kommuners framtida arbetssätt och vilka är de största utmaningarna vi har att vänta?

Torsdag 29 juni

09.00-09.45 Hur bygger samhället förmågor för att stärka det civila försvaret?

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget ställer stora krav på samhällets förmåga att bygga säkerhetsstrukturer för att stärka det civila försvaret. Det är strukturer och förmågor som behöver finnas på plats redan i vardagen för att ge effekt vid ett ytterligare försämrat omvärldsläge.

Hur kan civilsamhället och näringslivet bidra till det förmågearbetet? Vilka kompetenser och strukturer finns och hur kan de finansieras?

I panelen diskuterar beslutsfattare och ämnesexperter vad som behövs i det kommande arbetet för att bygga ett starkt civilt försvar. Hur kan näringslivet och civilsamhället bidra till ett civilt försvar redan i vardagen? Vilka kompetenser och förmågor behövs och hur kan de finansieras?

Medverkande

Li Jansson, Bransch- och näringspolitisk chef, Säkerhetsföretagen, Mats Björs, Vd och generalsekreterare, Brandskyddsföreningen, Thomas Brûhl, Vd, SSF Stöldskyddsföreningen

10.00-10.45 Civil insatsperson – hur kan frivilliga bidra vid olyckor, kris- och krigssituationer?

Brandskyddsföreningens initiativ Civil insatsperson (CIP) kommer att initieras i större skala under 2023 och, i partnerskap med MSB, räddningstjänsten och försäkringsbolagen, kommer man att etablera en organisation och starta CIP-verksamhet över hela landet. CIP handlar om en frivillig insats som snabbt kan vara på plats i en kris- eller krigssituation för att hantera bränder, olyckor eller andra incidenter. Brandskyddsföreningens seminarium om CIP belyser, förutom civila insatspersoner, också civilsamhället i stort.

12.00-13.00 Elektrifiering – möjligheter och risker

Samhällsutvecklingen och elektrifieringen går fortare än någonsin. Energiomställningen och elektrifieringen skapar möjligheter – men bidrar också till nya brandrisker. Brandskyddsföreningens seminarium handlar om utmaningar och möjligheter med elektrifieringen och de ökade brandriskerna med t. ex solceller, vätgas, elbilar och batteriladdning.

13.15-14.00 Så bygger vi säkerhetstänkande i Sverige – säkerhetskultur för individen, företagen och samhället

I tider av oro på alla fronter ställs det ännu högre krav på säkerhetsmedvetenhet hos alla. Vad bör man göra som individ? Hur arbetar företagen med att bygga en säkerhetskultur? Och vad gör myndigheterna för att skapa säkerhetstänkande i hela samhället?

Här ger experterna tips på hur man ur olika perspektiv skapar en kultur med gemensamma attityder och värderingar, som sipprar från den högsta ledningen ner till medborgar- eller individnivå för att öka säkerhetsmedvetenheten.

Medverkande

Gunnar Karlsson, Tidigare chef för Must, Jan Olsson, Polismyndigheten, Evin Cetin, Jurist, Camilla Asp, Överdirektör, MSB, Tobias Ander, Informationssäkerhetschef, Örebro Kommun, Hanne Kjöller, Journalist

14.15-15.00 Hur bygger vi cyberhygien i samhället?

Cyberattacker och dataintrång blir allt vanligare och är idag inte bara brottslig verksamhet utan även maktmedel som används av fientliga stater. Hur bygger vi motståndskraft och ökar cyberhygienen hos allmänhet och små företagen för att öka robustheten i samhället? Hur kan privat-offentlig samverkan vara en nyckel till detta.

Medverkande

Åke Holmgren, Chef avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB, Pontus Lindström, Företagarna, Thomas Brühl, Vd, SSF, Stöldskyddsföreningen, Marcus Murray, Grundare, Truesec, Per Klingvall, Moderator, SSF Stöldskyddsföreningen.

15.15-16.00 Kan artificiell intelligens säkra din integritet?

Teknikutvecklingen går i rasande fart, och samtidigt höjs fler röster för ökad trygghet och säkerhet i samhället. Hur kan den nya tekniken användas för att förebygga och lösa fler brott, och vilken nytta gör den redan idag?

Både Polisen och säkerhetsföretag tar idag hjälp av artificiell intelligens för videoanalys. Vad innebär AI-analys i praktiken och vilka möjligheter och risker öppnar den nya tekniken upp för?

Hur ser vi till att lagstiftningen följer utvecklingen och hur löser vi de frågetecken kring integritet som fortfarande kvarstår? Kan den nya tekniken säkerställa att integriteten respekteras? Är det till och med så att dagens kameror med sin utvecklade teknik kan erbjuda både mer skydd och mer integritet – samtidigt?

16.15-17.00 Säkerhetskompetens i fokus – behoven idag och i morgon

När behovet av säkerhetstjänster ökar ställs högre krav på ny arbetskraft och kompetens i branschen. Hur ser morgondagens behov av personal och kompetens ut och hur ska vi arbeta för att möta det?

Den här panelen diskuterar hur branschen behöver tänka och arbeta för att attrahera rätt kompetens för framtidens behov samtidigt som man säkerställer att man behåller och utvecklar befintlig personal. Du får även ta del av en färsk undersökning som visar hur rekryteringsbehovet ser ut under de kommande åren för både säkerhetsföretag och organisationer.

 

Läs mer om oss som anordnar Säkerhetsarenan

SäkerhetsBranschen >>

Stöldskyddsföreningen >>

Brandskyddsföreningen >>

Stiftelsen Tryggare Sverige >>

Almega Säkerhetsföretagen >>

Företagsuniversitetet >>

Säkerhetsarenan logotyp

 

Ett stort tack till våra sponsorer som är med och möjliggör SäkerhetsBranschens mingel och middag under Almedalsveckan

   

 

Laddar Events

« Alla Events

Almedalsveckan

28 juni - 29 juni

Deltagande är kostnadsfritt

Detaljer

Start:
28 juni
Slutar:
29 juni
Kostnad:
Deltagande är kostnadsfritt

Plats

Gotlands Museum
Strandgatan 14
Visby, Sverige
+ Google Map

Plats

Gotlands Museum

Datum

Pris

Deltagande är kostnadsfritt