FILM FRÅN SÄKERHETSBRANSCHENS ALMEDALSVECKA

Nu släpper vi filmen som sammanfattar vår Almedalsvecka. Tack till alla medverkande i seminarierna:

Hasse Aro, Moderator

“Vilken politik skapar ett tryggare och säkrare Sverige?”
Anders Ygeman, Gruppledare, Riksdagen, (S)
Tomas Tobé, Rättspolitisk talesperson, Riksdagen (M)
Roger Haddad, Rättspolitisk talesperson, Riksdagen (L)
Adam Marttinen, Rättspolitisk talesperson, Riksdagen (SD)
Erik Wennerström, GD, BRÅ
Martin Marmgren, Rättspolitisk talesperson, Riksdagen (MP)

“Digital brottslighet, västvärldens nya farsot?”
Åke Holmgren, t.f avdelningschef, MSB
Jan Olsson, nationellt bedrägericentrum, Polisen
Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel
Peter Göransson, Bankföreningen

“En nollvision för antalet dödsbränder i samhället”
Peter Schöön, Räddningstjänsten Gotland
Anders Bergqvist, Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen
Maria Deronius, Säkerhetschef, Stockholmshem
Caroline Szyber, Riksdagen (KD)

“Kan allmänheten skyddas mot terrorhandlingar på allmän plats?”
Klas Friberg, Chef, Säkerhetspolisen
Tomas Tobé, Rättspolitisk talesperson, Riksdagen (M)
Erik Widstrand, Chef operativa enheten, Polisregion Stockholm
Michael Englund, Säkerhetschef, Jernhusen
Karin Johannesen, Säkerhetschef, Stockholm Stad
Hans Brun, Forskare, Försvarshögskolan
Björn Eriksson, f.d. Rikspolischef

More from our blog