FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Föreningens formella stämma hålls torsdagen den 23 april 2020 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7. Anmälan till stämman och SäkerhetsDagen som anordnas i samband med stämman görs på www.säkerhetsdagen.nu. Dagordning och övriga underlag skickas ut senare.

Fler nyheter