FYRA NYA SEKTIONER I SÄKERHETSBRANSCHEN

Branschen är under ständig förändring och förnyelse och för att bredda och förnya verksamheter samt öka medlemsnyttan startas nu fyra nya sektioner (några nygamla).

De nya sektionerna är:

• Bevakning

• Hemlarm

• Kamerabevakning, videoanalys och VMS

• Kvalificerade säkerhetstjänster

Fredag den 9 november kommer uppstartsmöten att hållas på Quality Hotel Globe i Stockholm för respektive sektion. Anmäl dig till info@sakerhetsbranschen.se om du vill delta. Det kommer även finnas möjlighet att delta på video/telefon för de som inte har möjlighet att delta på plats.

Tid:

  • Kvalificerade Säkerhetstjänster kl. 09-10:30
  • Kamerabevakning, videoanalys och VMS kl. 10:45-12:15
  • Hemlarm kl. 13:00-14:30
  • Bevakning kl. 14:45-16:15 

More from our blog