Hur är det att göra praktik hos SäkerhetsBranschen?

Under våren 2021 gjorde studenterna Veronica Wennerholm och Emilia Wijk sin akademiska praktik hos oss på SäkerhetsBranschen inom området Projekt och Event. När praktiken nu närmar sig sitt slut har de fått berätta om vad de har tagit med sig från den här tiden, och om hur det faktiskt är att praktisera och jobba hos SäkerhetsBranschen.

Veronica, vad lockade dig att söka till SäkerhetsBranschen?

Veronica Wennerholm

Under min utbildning läste vi en kurs inom säkerhet, krisberedskap och sårbarhet som öppnade upp ett intresse hos mig för säkerhetsfrågor och säkerhetsbranschen.

Vad har du gjort under praktiktiden på SäkerhetsBranschen?

Jag har under min praktiktid haft fokus på arbetet med Säkerhetsuniversitetet, ett arbete som har varit både varierande och stimulerande. Ett stort fokus har varit att arbeta med Säkerhetsuniversitets kvalitetsledningssystem där jag har fått möjligheten att utforma och skriva en kvalitetspolicy, någonting som passade mig perfekt eftersom mitt examensarbete beskriver kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.

Jag har under min praktiktid fått mycket praktisk kunskap samtidigt som jag tror att det arbete jag gjort har medfört en bra grund för Säkerhetsuniversitetets framtid. Det har också väckt ett intresse att vidareutbilda mig för att få spetskompetens inom kvalitetsutveckling.

Vad har du lärt dig under terminen och vad tar du med dig?

Jag har lärt mig jättemycket. Bland annat hur olika processer ser ut, hur branschorganisationer arbetar, och jag har även varit delaktig i ett större digitalt event under våren: Säkerhetsshowen. Det var också lärorikt att jobba i team på distans, någonting jag inte har gjort tidigare. Jag tar med mig mer kunskap om säkerhetsbranschen och fantastiska kollegor, min tid hos SäkerhetsBranschen har varit otroligt givande.

Vad har du för planer framöver?

Jag kommer i början av maj söka jobb i Göteborg och Stockholm, samt att jag har ansökt om att läsa deltid på Örebro Universitet på distans inom kvalitetsutveckling.

Kan du rekommendera andra att söka praktikplats på SäkerhetsBranschen?

Ja, det är en perfekt praktikplats som ger stora möjligheter att utvecklas. Styrkan hos SäkerhetsBranschen är att man inte känner sig som en ”praktikant med inget att göra” eftersom det är väldigt bra delaktighet i teamet med god kommunikation, kanslimöten, handledarsamtal och att man även som praktikant får vara med på interna och externa möten och vara delaktig i projekt.

Veronica Wennerholm läser Facility Management på Affärshögskolan i Göteborg och gjorde sin praktik hos SäkerhetsBranschen under våren 2021.

Emilia, vad lockade dig att söka till SäkerhetsBranschen?

Emilia Wijk

Jag har under en längre tid varit intresserad av att arbeta med säkerhet men har inte varit helt säker på vilket sätt. När jag såg praktikannonsen för SäkerhetsBranschen kändes det som en fantastisk möjlighet att få en inblick i branschen och mer erfarenhet inom området.

Vad har du gjort under praktiktiden på SäkerhetsBranschen?

Det har varit blandade uppgifter, både stora och små vilket har varit väldigt utvecklande. Ett av de stora projekten jag har arbetat med är SäkerhetsBranschens digitala event Säkerhetsshowen. Det arbetet innebar bland annat omvärldsbevakning, research om talare och ämnen men också detaljplanering för eventet.  Det var väldigt roligt att vara delaktig i ett event som sen sågs och uppskattades av många.

Vad har du lärt dig under terminen?

Jag har fått en inblick i hur en arbetsplats fungerar vilket är något jag tar med mig vidare i arbetslivet. Jag har även lärt mig vad som krävs för att starta upp och planera ett nytt event/projekt, men också hur man efter genomförande ska analysera och utveckla det vidare.

Utöver det har jag också fått kunskap om själva branschen och om vilka frågor som är viktiga och aktuella just nu, samt om hur branschorganisationer arbetar för sina medlemmar, driver frågor och bidrar till utvecklingen inom sitt område.

Vad tar du med dig från denna termin?

Jag tar med mig hur en bra arbetsplats fungerar, alla mina kollegor har varit otroligt trevliga och hjälpsamma. Även i framtiden vill jag vara på en arbetsplats med en så bra stämning. Men även att man lär sig mycket mer när man arbetar praktiskt än när man sitter i skolbänken. Den kunskap om branschen jag har fått under min tid hos SäkerhetsBranschen kommer vara av stort värde för mig i mitt framtida arbetsliv, speciellt eftersom jag är intresserad av att arbeta med säkerhet.

Vad har du för planer framöver?

Jag har sökt till politices mastersprogram i Uppsala till hösten och hoppas att jag kommer in. Efter det är mitt mål att arbeta med säkerhet, kanske på något av SäkerhetsBranschens medlemsföretag!

Kan du rekommendera andra att söka praktikplats på SäkerhetsBranschen?

Ja det kan jag! Det är ett väldigt bra sätt att lära känna branschen och det är ett bra sätt att knyta kontakter om man som jag är intresserad av att i framtiden jobba inom säkerhet. Jag har under terminen haft mycket varierande arbetsuppgifter, vilket har varit väldigt roligt.

Emilia Wijk läser politices kandidatprogram på Uppsala Universitetet och gjorde sin akademiska praktik hos SäkerhetsBranschen under våren 2021.

Fler nyheter