Informera om kamerabevakning – det här bör du veta

Vi har tidigare uppmärksammat de utökade kraven på vilken information som ska finnas tillgänglig på den skylt som upplyser om att en plats är kamerabevakad. Men fortfarande finns det en del frågetecken kring vad som måste finnas med på skylten för att övervakningen ska anses som laglig. SäkerhetsBranschens kamerasektion har därför i dialog med IMY (Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen) rett ut de nya reglerna.  

All obligatorisk information ska finnas tillgänglig

Man har fram tills nu endast behövt lämna begränsad information på skylten och har kunnat ha övrig obligatorisk information tillgänglig till exempel via en webbsida, men det har ändrats i och med de nya riktlinjerna som kom under 2020. Utöver det som tidigare varit ett krav måste också all obligatorisk information nu finnas tillgänglig på ett icke-digitalt sätt på den bevakade platsen, till exempel via ett telefonnummer eller en affisch på platsen.

Lagring längre än 7 dagar ska stå med på skylten

IMY skriver på sin hemsida att ”sådant som kan tänkas överraska” ska informeras om redan på skylten, och nämner som exempel långa lagringstider. SäkerhetsBranschens kamerasektion har genom dialog med IMY fått svaret att även om det inte är prövat ännu kan en vägledning gällande ”långa lagringstider” vara lagring över 7 dagar, vilket innebär att det då ska stå med på skylten. Detta skiljer sig avsevärt från den tidigare nationella lagstiftningen där siffran istället var 60 dagar.

Det tittar IMY på i kommande granskningar

IMY kommer att starta kommande granskningar nu under året, och tittar då bland annat på följsamheten kring informationsplikten. Värt att nämna är även att utöver dataskyddsförordningen kommer EDPB:s (Europeiska dataskyddsstyrelsen) riktlinje att väga tungt i IMY:s kommande tillsyn.

Du kan läsa hela EDPB:s riktlinje här: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices.pdf

Du kan även läsa mer på IMY:s hemsida https://www.imy.se/vagledningar/kamerabevakning/informera/

Läs vår tidigare nyhet om informationsplikten för kamerabevakning

https://sakerhetsbranschen.se/nya-riktlinjer-for-kamerabevakning-2/

Exempel på hur skylten kan se ut

Fler nyheter