INSAMLING AV BRANSCHSTATISTIK

Nu är det dags att samla in produktstatistiken för 2018 och målsättning är att insamling ska vara klar 28 februari vilket innebär att statistiken för 2018 kan presenteras i sammanställd form några veckor därefter. Som tidigare gäller att de företag som bidrar med uppgifter tar del av den detaljerade nivån enligt mallen och kan därmed få en uppfattning om trender och tendenser inom olika delområden. I övrigt används statistiken av föreningen för att göra en sammanfattning om branschens utveckling.

Konfidentiell hanteringInsamlingen sker helt konfidentiellt av en tredje part, Branschkansliets Marknadsinformation AB, som samlar in och sammanställer statistiken.

Vill ditt medlemsföretag delta i insamlingen eller veta mer om hur det går till så kan du ta kontakt med info@sakerhetsbranschen.se

Fler nyheter