INTERVJU MED JOAKIM SÖDERSTRÖM: “I JAKTEN PÅ FLER POLISER GLÖMMER POLITIKERNA DE ALTERNATIV SOM FINNS”

Joakim Söderström intervjuas i Tidningen Skydd & Säkerhet

“I jakten på fler poliser glömmer politikerna de alternativ som finns”

“Målbilden är solklar, vi är alla överens om att vi vill leva i ett samhälle där den enskilde kan lämna sin hem och företag utan oro för inbrott eller brand, ett samhälle där den enskilde känner sig trygg i kollektivtrafiken, på gator och torg eller stora evenemang . Här har Säkerhetsbranschens medlemsföretag en oerhört central roll i visionen om ett säkrare och tryggare Sverige.”

More from our blog